Nahum Gutman Museum of Art - English מוזיאון נחום גוטמן לאמנות Image Map

ספרים

"מחברת הציורים שלי!

חדשה ונקיה באת אלי, וכריכתך קשה והדוקה - ועתה הנה את מעוכה ומרופטת ודפיך שהצהיבו כמעט נושרים מתוכך. מחברת ככל המחברות היית, אך מיום שחברת אלי - ידידה טובה היית לי בדרכי.[...] הרבה סכנות עברו עלינו והרבה נסיונות מרים נתנסית ודבריך תמיד דברי אמת[...]

תלאינה שפתי למלל את כל קורותיך. אך הנה את היום שלמה בידי. עתה תבואי על שכרך. במגרת שולחני אשמור אותך. כי תהיה יד השנים בדפיך, עוד יעמדו כל דברי מסעינו כמו חיים לנגד עיני. אך את ציוריך נתתי לעיני כל ילדי ישראל. ואם בגללך יאורו פניהם מצחוק או משמחה, והיה זה שכרך, מחברתי!

תודה לך!"

 

מתוך הספר "בארץ לובנגולו מלך זולו" נחום גוטמן

© כל הזכויות שמורות למוזיאון נחום גוטמן

עיצוב: דינה שהם / עיצוב גרפי

בניית האתר: JOOMI

 

 

logotelaviv    tarbut sport big