Nahum Gutman Museum of Art - English מוזיאון נחום גוטמן לאמנות Image Map

תסיסה // דיור, שפה, היסטוריה

11.4.13 - 24.8.13

אוצרת: ד"ר רונה סלע

 

דור חדש בערים היהודיות- ערביות


התערוכה, הספר והאירועים הנלווים, תסיסה – דיור, שפה, היסטוריה – דור חדש בערים היהודיות-ערביות מתמקדים, לראשונה, בקול הפלסטיני של הערים הדו-לאומיות בישראל ובתושביהן אזרחי מדינת ישראל.* הפרויקט נותן ביטוי, לראשונה, לעשייה התוססת והמשמעותית מאז אירועי 2000 ,המחויבת והמעורבת בחיי הקהילה – שלאמנים פלַסטיים, קולנוענים, מוזיקאים; של ארגוני החברה האזרחית – עמותות, תנועות, ארגונים, אקטיביסטים; ושלהתארגנויות פורמאליות או רדיקליות. החברה האזרחית המתפתחת והשוקקת חיים המצמיחה מתוכה מיזמים תרבותיים מבקשת להחליף את שומרי הסף הישנים, מאתגרת את ההווה ומבקשת להשפיע על העתיד. היא מתעצמת על רקע ההדרה הממסדית, הסגרגציה, והמחיקה מהמרחב. במקביל, היא חותרת לצמצום פערים, מנכיחה את ההיסטוריה הפלסטינית של תושבי הערים ואת השפה הערבית, נאבקת בנושאי דיור, תכנון, חינוך, תקציבים וה"זכות לעיר", ופועלת להחלת הדמוקרטיה על כלל התושבים של המדינה. עשייה משמעותית זו והתגברות האקטיביזם קיימים במקביל לפועלם של תנועות, פעילים ויוצרים ישראליים ופלסטיניים מישראל המשתפים פעולה, או לעתים רק ישראלים יהודים, המבקשים אף הם להנכיח את הקול הפלסטיני, ופועלים למסֵד חברה שוויונית ודמוקרטית.


מספר היבטים מרכזיים מאפיינים את האקטיביזם ואת היצירה התרבותית הקשורה אליו. הראשון, המקום המשמעותי של יוצרות ואקטיביסטיות פלסטיניות וישראליות. השני, הפעילות האינטנסיבית בתוך המרחבים הדיגיטליים (כחלק מהותי מהפעילות האקטיביסטית) והדימוי הנע – קולנוע וּוידיאו (ביצירה החזותית). השלישי, המאבק על הנכחת ההיסטוריה והשפה הערבית במרחב. למשל, "תופעת" הסיורים הנערכים בערים לסיפור ההיסטוריה הפלסטינית, שילוט הרחובות בערבית, או התגברות היצירה החזותית הדנה בהרס ובמחיקת היישוב הפלסטיני ותרבותו, ובאובדן העירוניות הפלסטינית המודרנית בעקבות הנכּבּה. הרביעי, אופני שימוש שונים בחומרים ארכיוניים בידי אמנים המעקרים לעתים את מטרתם המקורית של הארכיונים. החמישי, יציאה מחלל הגלריה לפעילות במרחב הציבורי.


האמת והבדיה, ותפקידם בקיבוע נרטיבים וזיכרונות, הנם ציר נוסף בתערוכה. מספר יוצרים מסתכלים במבט מפוכח, ביקורתי ולעתים ציני כלפי האופן שבו נרשמת ההיסטוריה הרשמית, ומייצרים שיבוש תודעתי או היסטורי מכֻוון. אופני השתנותם של המרחבים התודעתיים, הגיאוגרפיים והעירוניים בערים, ומולם המקום המשמעותי של האקטיביזם והיצירה התרבותית בנושאי מאבקי הדיור והתכנון האורבאני והמקום המשמעותי שמשקפת המוזיקה במאבק על הדיור והזהות, נוכחים גם הם בתערוכה.


מנשייה ויפו זוכות לייצוג נרחב בתערוכה בשל קרבתן למוזיאון נחום גוטמן. גם הים נוכח באופן משמעותי – כסמל להגירה, לגירוש ולאסון שהתרחש, אך גם כמרחב משותף של מפגש. תיעוד היסטורי – מסמכים, סטילס וּוידיאו – מוצג בתערוכה כמו מראה מקום, מסמן את ההקשר ההיסטורי, ומחדד את הנושאים שבהם עוסקת התערוכה.

 

רונה סלע


אוצרת התערוכה

 

 

 * ההגדרה פלסטינים אזרחי מדינת ישראל הינה הגדרה הרווחת בקרב הציבור הערבי בארץ ובכללם האמנים והפעילים המוצגים בתערוכה כחלק ממאבקם על זהותם. 

 

 

 

התערוכה, הספר, הכנס והאירועים הנלווים באדיבות מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, עיריית תל אביב יפו, אגף התרבות והאמנויות ושתי"ל

 

 

 

תמונות: 

 דור גז, הריסות לוד (כיכר השוק) 2009

ניסרין נג'אר, הומאז' לסבתא, 2013

קבוצת אלעכוויה, עאכא לא למכירה, 2008

 

 

 

 

© כל הזכויות שמורות למוזיאון נחום גוטמן

עיצוב: דינה שהם / עיצוב גרפי

בניית האתר: JOOMI

 

 

logotelaviv    tarbut sport big