En
HE
ראשי | אודות | נחום גוטמן | ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה

ספרים וקטלוגים על יצירתו של נחום גוטמן

נחום גוטמן – קטלוג תערוכת היובל
מוזיאון תל-אביב לאמנות, ביתן הלנה רובינשטיין, 1969

אוצר חיים גמזו

פסלוני חרס – נחום גוטמן 
מוזיאון הקרמיקה
קרית מוזיאון הארץ, תל-אביב, 1973

נחום גוטמן

מוזיאון תל-אביב לאמנות, 1984

אוצרי התערוכה מרק שפס, עדנה מושנזון

נחום גוטמן – ימים ראשונים – היצירה ושחזורה

מרכז הירידים בישראל בע"מ ומרכז הקונגרסים הישראלי, תל-אביב, 1987

אוצר דורון לוריא

נחום גוטמן – סוד הפרדס, תערוכת יחיד – רישומים
בית ראובן, תל-אביב, 1991

אוצר יואב דגון

האיור הארצישראלי של נחום גוטמן

מוזיאון ישראל, ירושלים, 
1991

אוצרת אילה גורדון

נחום גוטמן

מוזיאון נחום גוטמן, תל-אביב, 1998

אוצר יואב דגון

נחום גוטמן של תל-אביב – תל-אביב של נחום גוטמן

מוזיאון נחום גוטמן, תל-אביב, 1999

אוצר יואב דגון

מוזיאון נחום גוטמן, תל-אביב, 2006

אוצרת טלי תמיר

נחום גוטמן מבקר במחוזות הרשע


מוזיאון נחום גוטמן, תל-אביב, 2000

אוצר יואב דגון

ה

מוזיאון הישראלי נחום גוטמן, תל-אביב, 2003

אוצר יואב דגון

המזרקה – נחום גוטמן, מתווים לפסיפס בכיכר ביאליק


גוטמן בבית – ציורים של נחום גוטמן באוספים פרטיים (תערוכה לציון 25 שנים למותו של נחום גוטמן)

מוזיאון נחום גוטמן, תל-אביב, 2006

אוצרת טלי תמיר

דבר לילדים, לגדל קורא חושב

מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, 2015

אוצרת ועורכת מוניקה לביא 

מחקרים אודות נחום גוטמן

מנחם רגב, עינו הבוחנת של נחום גוטמן, העלון למורי הביולוגיה, 1994

בני מאיר, בעין בוחנת על עינו הבוחנת של נחום גוטמן, העלון למורי הביולוגיה, 1995

שירלי פרסבורגר ושי גל, נחום גוטמן – מעצב התדמית של תל אביב

צילום: רן ארדה
נגישות

לפרטים נוספים והרשמה, אנא מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

שמעון רוקח 21, נווה צדק, תל אביב - יפו
תחנת אליפלט, הרכבת הקלה, תל אביב - יפו
03-5161970
03-5161981
events@gutmanmuseum.co.il

לפרטים נוספים והרשמה, אנא מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

שמעון רוקח 21, נווה צדק, תל אביב - יפו
תחנת אליפלט, הרכבת הקלה, תל אביב - יפו
03-5161970
03-5161981
info@gutmanmuseum.co.il